Jerlings Maskin AB

Välkommen

FÖLJ VÅRT ARBETE PÅ SOCIALA MEDIER

VÅRA VARUMÄRKEN

"Vi eftersträvar 100% kundnöjdhet i allt vi åtar oss. Detta är den absolut viktigaste faktorn för att vi skall anse att ett arbete är bra utfört!"
Magnus Karlsson
DELÄGARE

Vattenrening

Vi utvecklar, tillverkar, monterar, driftsätter och utför service på vattenreningsverk till fordonstvättar. Vårt egenutvecklade reningsverk MagnaClean är ett av världens mest effektiva reningsverk för fordonstvättar. 

FORDONSTVÄTTAR

Vi säljer och monterar kompletta tvätthallar från utvalda tillverkare där vi noggrant ser över ditt behov med de funktioner respektive tillverkare erbjuder. 

rengöringsmedel

Via vårt underhållsprogram säkerställer vi att din tvätthall har rätt rengöringsmedel, i rätt mängd och koncentration – för ett bekymmersfritt ägande. Vi använder oss utav högeffektiva rengöringsmedel från leverantörer som tex. SONAX. 

DESSUTOM

Mätning och analys

Med regelbundna mätningar säkerställer vi att ditt avloppsvatten renas i enlighet med gällande krav.

Installation

Som certifierad installatör av Istobal tvätthallar installerar vi din tvätthall på ett kostnadseffektivt sätt över hela landet.

Service och underhåll

Vi servar och underhåller din tvättanläggning och ditt reningsverk med det intervall som krävs för längre livslängd och minskad miljöpåverkan.

Produktutveckling

Vi jobbar med ständig utveckling av våra produkter för att öka effektiviteten, minskas miljöbelastningen och för bättre användarvänlighet.

Om oss

Företaget är grundat 1981 och har idag 6 anställda med sin bas i Glanshammar, ett par mil öster om Örebro.

Vi har direktkontakt med våra kunder som finns i hela Sverige.

Organisationsnummer: 556818-2959